Brokoperation

Brok er en udposning gennem et svagt sted i bugvæggen, enten i lysken eller omkring navlen.

FORUNDERSØGELSE.

Ved forundersøgelsen afgør speciallægen hvilken type brok det drejer sig om, og hvilken operation der skal foretages.

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du ophøre med denne behandling senest 3 dage før operationen.

Indkøbe smertestillende Ibumetin og Panodil (vi udleverer recept).

Du må ikke selv køre hjem efter operationen, så der skal aftales hjemtransport og være nogen hos dig natten efter operationen.

Du er velkommen til at medbringe musik til aflytning under operationen.

OPERATIONEN:

På operationsdagen møder du fastende (intet at spise eller drikke 6 timer forinden).

Operationen udføres i lokalbedøvelse forudgået af indsprøjtning af beroligende og afslappende medicin i en blodåre i hånden.

Operationen varer ca. 1 time.

Efter operationen hviler du i 2 timer, hvorefter du kan tage hjem – Du må ikke selv køre bil.

Du skal holde dig i ro det første døgn.

Inden såret vågner kan du påbegynde den smertestillende behandling med 1 tablet, 600 mg Ibumetin og 1 gram Panodil, 3 gange i døgnet, i alt i 5 døgn.

Speciallægen kontakter dig telefonisk samme eftermiddag, og du kontrolleres 2 dage efter i klinikken.

EFTER OPERATIONEN:

Den yderste komprimerende forbinding skal sidde på i 2 døgn, herefter må du gerne brusebade

Den inderste forbinding kan fjernes efter 5 døgn.

Du kan bevæge dig frit omkring og der er intet løfteforbud.

Man kan som regel påbegynde arbejde ca. 1 uge efter operationen.

MULIGE KOMPLIKATIONER:

Ved alle operationer kan der opstå betændelse i såret, men dog sjældent.

Enkelte patiententer vil opleve, at arret i længere tid vil genere eller gøre ondt, uden der er noget “galt”.

Testiklen på den opererede side kan i sjældne tilfælde få nedsat blodforsyning.

Kun i sjældne tilfælde vil det betyde noget på længere sigt.

Der er risiko for at brokket gendannes, men da der anvendes en forstærkning med et net, er risikoen langt mindre end tidligere, men i hvert fald en del mindre en 10% risiko på længere sigt.

Kirurgen kan kontaktes på tlf. 40 51 62 90 (Kirsten Hougaard ) 

Der er 3 parkeringspladser ved indgang 11, mærket “Kirurgisk Klinik”, hvor du kan parkere uden P-billet.