Alle patienter der behandles på klinikken er dækket af den offentlige patientforsikring. Nærmere oplysninger på patientforsikringens hjemmeside.

 

Utilsigtet hændelse:

Sker der utilsigtet hændelse i klinikken, vil den blive indberettet til Sundhedsstyrelsen. Såfremt man som patient føler, at der er opstået en utilsigtet hændelse, har man ret til at indberette dette.

http://Patientombuddet.dk

http://dpsd.dk