Sker der utilsigtet hændelse i klinikken, vil den blive indberettet til Sundhedsstyrelsen. Såfremt man som pt. føler, at der er opstået en utilsigtet hændelse, har man ret til at indberette dette.

http://Patientombuddet.dk

http://dpsd.dk