• Er du henvist til et offentligt sygehus, og ventetiden er længere end 1 måned, kan du forlange dig videre henvist til klinikken til undersøgelse og behandling.
  • Klinikken modtager patienter fra hele Danmark under denne ordning – du skal blot forinden henvende dig hos regionens patientvejleder – som vil sørge for videre ekspedition af din henvisning.
  • Patientvejlederen finder du på www.sundhed.dk – eller i Region Sjælland på: patientkontoret@regionsjælland.dk eller 7015 5001 dagligt 9-13.